«Ελληνική Κύπρος»

Image

Με τον τίτλο αυτό κυκλοφόρησε την 1η Μαϊου του 1949 μηνιαίο περιοδικό με διευθυντή τον Νίκο Κρανιδιώτη. Εξεδόθησαν συνολικά 80 τεύχη. Το περιοδικό ανέστειλε την έκδοσή του το 1956 μετά την εξορία του αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' από τους Άγγλους.

 

Η «Ελληνική Κύπρος» ήταν ουσιαστικά εκφραστικό όργανο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και του Εθναρχικού Συμβουλίου. Εκτυπωνόταν στο τυπογραφείο «Κόσμος» σε χρώμα γαλάζιο. Περιλάμβανε άρθρα, ειδήσεις, σχόλια και μελέτες που αναφέρονταν στις δραστηριότητες και αποφάσεις του Εθναρχικού Συμβουλίου, στην αγωνιστική δραστηριότητα του ελληνικού κυπριακού λαού για την εθνική του αποκατάσταση, καθώς και ιστορικές μελέτες και εργασίες. Περιλάμβανε, επίσης, πολύ χρήσιμη ανθολόγηση των γεγονότων του μηνός.

 

Πηγή: 

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια