Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Φαρκόνιν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. φαλκόνιν (είδος γερακιού).