Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Φαρμάτζ̌ιν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. το φαρμάκι. 2. μτφ. το δυνατό ψύχος.