Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Φάωμαν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το φάγωμα.