Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Φρούτσα (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. βρούτσα (η βούρτσα).