Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Χάλιν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η άσχημη κατάσταση.