Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Χαρκόμουγια (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. πυτόμουγια (η μύγα κρεόφιλος).

Συνώνυμα:

Χαλκόμουγια (η)