Αντρές

Image

Παιγνίδι που σε παλαιότερα χρόνια παιζόταν πάρα πολύ στην Κύπρο, ιδίως από παιδιά. Ήταν πολύ πρακτικό γιατί δεν χρειαζόταν οποιαδήποτε όργανα και μπορούσε να παιχτεί οποτεδήποτε κι οπουδήποτε. Μοιάζει με τη γνωστή ντάμα και παίζεται πάνω σε μια πλάκα ή σ' ένα σανίδι ή στο πάτωμα ή και στο έδαφος, όπου οι παίχτες χαράζουν το σχήμα.

 

Παιζόταν πάντοτε από δυο παίκτες. Κάθε παίκτης κρατούσε 9 «πέτρες» που και πάλι μπορούσαν να είναι είτε διαφορετικού χρώματος χαλίκια, είτε πώματα αναψυκτικών, είτε κουκκιά, είτε φασόλια κλπ. Οι «πέτρες» αυτές τοποθετούνταν στο πιο πάνω σχήμα κι ο κάθε ένας από τους δυο παίκτες προσπαθούσε να ευθυγραμμίσει τρεις από τις «πέτρες» του, φέρνοντάς τις σε τρία συνεχόμενα σημεία επαφής των γραμμών του σχήματος, κάθετα ή οριζόντια ή διαγώνια. Εάν ο ένας παίκτης το κατόρθωνε, έπαιρνε μια «πέτρα» από τον άλλο. Το παιγνίδι συνεχιζόταν μέχρι που ο ένας παίκτης θα κατόρθωνε να πάρει όλες τις «πέτρες» του άλλου.

 

Το παιγνίδι παιζόταν και με διάφορες μικρές παραλλαγές. Η ονομασία του πιθανό να προέρχεται από τη λέξη άντρας γιατί παλαιότερα εθεωρείτο ανδρικό παιγνίδι.