Λαϊκές Τέχνες στην Κύπρο

Φώτο Γκάλερι

Με τον όρο λαϊκοί τεχνίτες εννοούμε τους επαγγελματίες εκείνους που ασκούσαν διάφορα παραδοσιακά επαγγέλματα τα οποία προϋπέθεταν κάποιες ειδικές κατασκευαστικές ικανότητες, κάποια ταλέντα δηλαδή, ώστε να δημιουργούν αντικείμενα.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image