Επικούρειοι φιλόσοφοι

Φιλόσοφοι που ακολουθούσαν τη φιλοσοφική σχολή και τις θεωρίες του μεγάλου Έλληνα φιλοσόφου Επικούρου (341-270 π.Χ.) που επέζησαν μέχρι και τον 4ο μ.Χ. αιώνα. Το σύστημα της Επικούρειας σχολής αποτελούσε συνδυασμό της ατομικής θεωρίας με τη λογική αισθησιοκρατία και τον κοινωνικό ατομικισμό. Η φιλοσοφική σκέψη δεν αποβλέπει σ’ αυτή καθ’ εαυτή τη γνώση, αλλά τελικός σκοπός τίθεται η εξασφάλιση της ευδαιμονίας (για τους επικούρειους ευτυχία ήταν η ευχαρίστηση, η ηδονή). Η πνευματική ευδαιμονία (με την κατάκτηση της αταραξίας) τίθεται πάνω από κάθε σωματική ή αισθησιακή ηδονή.

 

Επικούρειοι φιλόσοφοι έδρασαν και στην Κύπρο, αλλά υπήρξαν και Κύπριοι. Από τις πηγές, μας είναι σήμερα γνωστοί δυο Κύπριοι επικούρειοι:

 

1. Ο Νικάνωρ ο Κύπριος (4oς / 3oς π.X. αιώνας). Μας είναι γνωστός από φιλολογικές πηγές, όπου ονομάζεται άθεος (οι επικούρειοι ήταν υλιστές φιλόσοφοι), αλλά και πιστός και αφοσιωμένος μαθητής του Επικούρου. Τον Νικάνορα μνημονεύει ο ίδιος ο Επίκουρος στη διαθήκη του, όπως διασώζει ο Διογένης Λαέρτιος.

 

2.Ο Πύθων, πιθανότατα από τους Χύτρους, που έζησε τον 2ο μ.Χ. αιώνα. Σε επιτύμβια επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή   των   αρχαίων  Χύτρων,  όπου φαίνεται ότι είχε πεθάνει και ταφεί ο φιλόσοφος, αναγράφεται:

 

Πύθων Ἀριστοκράτου ἀδελφός

Σκυθίνου φιλόσοφος Ἐπικούρειος

LOH'.

 

Η τελευταία ένδειξη (78) υποδηλώνει ότι ο Πύθων είχε πεθάνει σε ηλικία 78 χρόνων.

 

Για τους δυο αυτούς Κυπρίους επικούρειους φιλοσόφους, βλέπε και χωριστά λήμματα.