Ιωάννης Γ' αρχιεπίσκοπος

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου χωρίς ακριβή χρονολόγηση, ο υπ' αριθμόν 34 του καταλόγου των Κυπρίων Ορθοδόξων αρχιεπισκόπων της Μεγάλης Κυπριακής Εγκυκλοπαίδειας, όπου τίθεται προ ή μετά τον αρχιεπίσκοπο Ευθύμιο Α', των αρχών του 10ου αιώνα. Σώζεται σφραγίδα του αρχιεπισκόπου Ιωάννη, χρονολογημένη στον 10ο αιώνα.