Τα Φράγματα της Κύπρου

Φώτο Γκάλερι

Φράγματα (υδατοφράκτες) είναι τεχνικά έργα που σκοπό έχουν τη συγκράτηση ή συγκέντρωση των πλεοναζόντων νερών της βροχής, των ποταμών και των χειμάρρων. Έτσι δημιουργούνται τεχνητές λίμνες, το νερό των οποίων χρησιμοποιείται για αρδευτικούς και υδρευτικούς σκοπούς, καθώς και για την κίνηση υδροηλεκτρικών σταθμών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Συχνά η κατασκευή φραγμάτων γίνεται και για αντιπλημμυρικούς σκοπούς.

 

Βλέπε Λήμμα

Τα φράγματα της Κύπρου

 

Tα φράγματα ποικίλλουν σε μέγεθος, από μικρές υδατοδεξαμενές μέχρι φράγματα τεραστίων διαστάσεων.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image