Μοναστήρια της Κύπρου

Φώτο Γκάλερι

Η Κύπρος υπήρξε μια αποστολική νήσος. Άλλωστε δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός της ως «Νήσος των αγίων». Ο ασκητικός βίος και η τάση απομακρύνσεως από την κοινωνική και κοσμική ζωή, ήταν εκείνο που οδήγησε  σταδιακά στη σύσταση των μοναστηριών.

 

Σύμφωνα προς τις υπάρχουσες πληροφορίες, μοναστήρια άρχισαν να λειτουργούν στην Κύπρο από τα Πρωτοβυζαντινά χρόνια. Μάλιστα, κατά την εκκλησιαστική παράδοση, τα μοναστήρια στην Κύπρο άρχισαν να λειτουργούν από τον 4ο μ.Χ. αιώνα όπως το Σταυροβούνι, ιδρυμένο από την αγία Ελένη.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image