Παναγία, Κυπερούντα

Image

Δίκλιτη ξυλόστεγη εκκλησία στο βορειοανατολικό άκρο του χωριού. Το βόρειο κλίτος καταλήγει στ' ανατολικά σε ημικυκλική αψίδα εγγεγραμμένη σ' ευθύ ανατολικό τοίχο. Το νότιο κλίτος δεν έχει αψίδα. Έχει εσωτερικές διαστάσεις 10,70 Χ 7,55 μ. Αρχικά είχε κτισθεί σαν μονόκλιτη ξυλόστεγη εκκλησία (το σημερινό βόρειο κλίτος) τον 16ο-17ο αιώνα και είχε εσωτερικές διαστάσεις 9,60 Χ 3,90 μ. χωρίς την αψίδα. Η αψίδα έχει χορδή 2,64 μ. και βέλος 1,40 μ. Η προσθήκη του νότιου κλίτους έγινε το 1867. Τότε κατασκευάσθηκε και ο γυναικωνίτης και έγινε και το σημερινό εικονοστάσιο, σύμφωνα με επιγραφή στην ποδέα του εικονοστασίου, κάτω από την εικόνα της Παναγίας. Το χρύσωμα του εικονοστασίου έγινε το 1872.

Η εικόνα της Παναγίας μπορεί να χρονολογηθεί στις αρχές του 17ου αιώνα. Η εικόνα της αγίας Μαρίνας είναι του 1784. Οι άλλες εικόνες είναι νεότερες