Τίμιος Σταυρός, Αρμίνου

Image

Το Μοναστήρι Τιμίου Σταυρού Αρμίνους βρισκόταν κοντά στο χωριό Αρμίνου της επαρχίας Πάφου. Ιδρύθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα, για δε την ίδρυσή του κάνει λόγο ο Ρώσος μοναχός Βασίλι Μπάρσκυ, που το επεσκέφθη το 1735. Σώζεται η ξυλόστεγη εκκλησία του.