Παναγία Χρυσελεούσα, Αρεδιού

Image

 Η εκκλησία της Παναγίας Χρυσελεούσας είναι κτισμένη σε χαμηλό λόφο στ' ανατολικά του χωριού Αρεδιού. Είναι του τύπου του μονόκλιτου με τρούλλο, με χαμηλό τύμπανο του τρούλλου κι έχει κάπως βαριές αναλογίες.

 

Αργότερα προστέθηκε στα δυτικά ευρύτερος νάρθηκας που ενώθηκε με την εκκλησία αφού κατεδαφίσθηκε ο δυτικός της τοίχος. Στα νότια υπάρχει βεράντα που στηρίζεται σε ξύλινους πασσάλους και καλύπτεται με στέγη ξύλινη και κεραμίδια. Η εκκλησία είναι κτισμένη με ακανόνιστους λευκούς μαλακούς ασβεστόλιθους. Μόνο οι ορθοστάτες και το τόξο της νότιας θύρας της εκκλησίας είναι κατασκευασμένοι με πελεκητές πέτρες. Η εκκλησία έχει μια είσοδο μόνο στο μέσο του νότιου τοίχου. Άλλη θύρα υπάρχει στο δυτικό άκρο της βεράντας για επικοινωνία με τη δυτική προσθήκη. Υπάρχει ένα ορθογώνιο παράθυρο στον βόρειο τοίχο του αρχικού ναού και δυο στον δυτικό και τον νότιο τοίχο της προσθήκης.

 

Στον ναό σώζονται υπολείμματα από τοιχογραφίες του 14ου αιώνα, μια Παναγία κατεστραμμένη στον νότιο τοίχο και έφιππος στρατιωτικός άγιος, ο άγιος Γεώργιος, στον βόρειο τοίχο.

 

Το εικονοστάσιο είναι του 17ου αιώνα. Η διακόσμηση των δεξιών βημοθύρων είναι έργο του ζωγράφου Ιακώβου του 1641. Ο ίδιος ζωγράφος ζωγράφισε και την εικόνα του Χριστού στο τέμπλο το 1645. Από τον 14ο αιώνα είναι η εικόνα του αγίου Νικολάου που σήμερα βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Μακαρίου Γ'.