Ξερός Πάφου

Image

Ο Ξερός Πάφου είναι  ποταμός μήκους 10 περίπου χιλιομέτρων, στην επαρχία Πάφου. Πηγάζει από την κορφή Μαζί (683 μέτρα) στα βορειοανατολικά του χωριού Ακουρσός και χύνεται στη θαλάσσια περιοχή της Πάφου κοντά στον κόλπο των Κοραλλίων. Ο κυριότερος παραπόταμός του είναι ο Καταρράκτης, μήκους 7 περίπου χιλιομέτρων.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση κατά μήκος της κοίτης του Ξερού κυμαίνεται μεταξύ 450 και 650 χιλιοστομέτρων. Η χρήση της γης στην κοιλάδα του περιλαμβάνει άγρια χαμηλή βλάστηση, αμπέλια, χαρουπιές και σιτηρά.

 

Από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του ο Ξερός ρέει πάνω στις αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας (εναλλασσόμενες στρώσεις κρητίδων, μαργών και ψαμμιτών), τους υφαλογενείς ασβεστόλιθους του σχηματισμού Τέρρα, τους αργίλλους του σχηματισμού Μονής, τις αποθέσεις του σχηματισμού Λευκάρων (κρητίδες, μάργες και κερατόλιθοι), τις αποθέσεις του σχηματισμού των Μαμωνιών, τους σερπεντινίτες, τις προσχώσεις των αναβαθμίδων και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Τα είδη των εδαφών που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής είναι τα ασβεστούχα, τα εδάφη του σχηματισμού των Μαμωνιών, τα τέρρα ρόζα, οι ξερορεντζίνες και τα προσχωσιγενή.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια