Διεθνής Ημέρα για την Εκπαίδευση

Image

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε στις 3 Δεκεμβρίου 2018 την 24η Ιανουαρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Εκπαίδευση, με σκοπό την ανάδειξη της συμβολής της εκπαίδευσης στην ειρήνη και την ανάπτυξη.

 

Παρόλο που η πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα όλων των παιδιών, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΟΗΕ, 1989), μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι αγώνες προς επίτευξή της.

 

Σήμερα, ο παγκόσμιος αλφαβητισμός υπολογίζεται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ. Ωστόσο, οι ανισότητες είναι εμφανείς βάσει γεωγραφικής περιοχής, με κάποιες χώρες στην Αφρική να έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά αλφαβητισμού (λιγότερα από 30% των παιδιών γνωρίζουν να διαβάζουν και να γράφουν). Σύμφωνα με την UNESCO, ακόμη και σήμερα 262 εκατομμύρια παιδιά και νέοι δεν φοιτούν στο σχολείο. Μάλιστα, τα κορίτσια και τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να μείνουν εκτός εκπαίδευσης.

 

Οι σύγχρονοι παγκόσμιοι στόχοι για την παιδεία αφορούν τόσο στην ένταξη όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, όσο και στην εξασφάλιση υψηλών επιπέδων σε παιδαγωγικές πρακτικές, με απώτερο στόχο την αποκατάσταση των νέων στην κοινωνία. Έτσι, προκύπτει περισσότερο από ποτέ η ανάγκη για εκπαιδευτικά και ψυχοκοινωνικά προγράμματα, τόσο στην τυπική όσο και στη μη-τυπική εκπαίδευση, τα οποία να συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και ενεργούς πολιτότητας.