Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβκόπιττα (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

αυγόπιτα.

Ετυμολογία:

αβκό= αβγό+πίττα