Οικονομίδης Ιωάννης

Image

Γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 10 Μαρτίου 1812. Μετά τις σφαγές του Ιουλίου του 1821 διέφυγε με την λοιπή οικογένεια κρυφά από την Κύπρο. Βρέθηκε τότε στην Τεργέστη. Εκεί φοίτησε για δυο χρόνια στην Τεργεσταία Σχολή. Το 1825 πήγε με την οικογένειά του στην Κέρκυρα όπου έγινε δεκτός στην Ιόνιον Ακαδημία αν και ήταν νεότερος του προβλεπομένου έτους ηλικίας για εισδοχή στο λαμπρό αυτό εκπαιδευτήριο (που ήταν το 14ο έτος). Είναι γνωστό ότι νεαρός διακρίθηκε κυρίως στα φιλολογικά μαθήματα, μάλιστα μετείχε συζητήσεων με τους καθηγητές του. Είναι μέλος της γνωστής Οικογένειας Οικονομίδη με πολύ γνωστή εθνική και οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο. 

 

Το 1844 διορίστηκε καθηγητής της ελληνικής και λατινικής φιλολογίας στο Γυμνάσιο της Κέρκυρας και έγινε επίσης μέλος της ακμάζουσας τότε εκεί «Ἑταιρείας τῶν Φιλομαθῶν». Το 1845 έκαμε αίσθηση η παρουσίαση στην «Ἑταιρεία» της μελέτης του Περί Κλεάνθους το Στωικού.

 

Το 1857 διορίστηκε γραμματέας του άρχοντος (=υπουργού) της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, ενώ τον επόμενο χρόνο έγινε καθηγητής στην Ιόνιον Ακαδημία. Λίγο αργότερα, μετά τον θάνατο του άρχοντος Μουστοξύδη, ανέλαβε ως προσωρινός άρχων (=υπουργός) της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Υπό την ιδιότητά του αυτή εργάστηκε για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και υπέβαλε σχέδια και υπομνήματά του στη Βουλή των Επτανησίων.

 

Από τα Επτάνησα έφυγε μάλλον στο τέλος του 1865, οπότε και είχε παυθεί από τη θέση του στην Ιόνιον Ακαδημία, μετά την ένωση των Ιονίων νήσων με την Ελλάδα. Πήγε στην Αθήνα, όπου το 1870 διορίστηκε ιδιαίτερος γραμματέας του βασιλιά Γεωργίου Α'. Στη θέση αυτή υπηρέτησε για δυο χρόνια. Το 1872 έφυγε με άδεια για την Τεργέστη κι απ' εκεί υπέβαλε την παραίτησή του. Στην Τεργέστη έζησε μέχρι τον θάνατό του στις 27 Νοεμβρίου 1884. Όπως αναφέρει ο βιογράφος του και μαθητής του Θερειανόςἐτελεύτησεν ἐν τῇ φιλοξένῳ πόλει ἀφανής, πανέρημος καί ἄκλαυτος.

 

Συγγραφικό έργο 

Ο Ιωάννης Οικονομίδης έγραψε διάφορα συγγράμματα και υπήρξε μια από τις πλέον αξιόλογες πνευματικές και εκπαιδευτικές προσωπικότητες της εποχής του. Τα σπουδαιότερα από τα έργα του είναι η Οἰανθια (1850) και τα Ἐποίκια τῶν Λοκρῶν Γράμματα (1859). Πρόκειται για δυο συγγράμματα που ασχολούνται με την αρχαία διάλεκτο των Λοκρών με αφορμή την ερμηνεία από τον ίδιο τον Οικονομίδη του κειμένου δυο χάλκινων λοκρικών επιγραφών. Ο Αθ. Σακελλάριος (Τά Κυπριακά, Α', 1890, σ. 798) γράφει ότι και μόνο μ' αυτά τα δυο συγγράμματά του, ο Ιωάννης Οικονομίδης δικαίως ἐθεωρήθη ὑπό τῶν σοφῶν τῆς Εὐρώπης ὁ πρῶτος μετά τόν θάνατον τοῦ Κοραῆ Ἕλλην φιλόλογος.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια