Ευάνθης

Image

Κύπριος βασιλιάς της αρχαίας Σαλαμίνος, πιθανώς περί το 460 - 450 π.Χ. Το όνομά του δεν αναφέρεται στις φιλολογικές πηγές. Μας είναι όμως γνωστός από νόμισμά του που έχει βρεθεί, στο οποίο αναγράφεται η συλλαβική επιγραφή:

 

ΕFά[ν]θεος βασι[λῆFος].

 

Ο Ευάνθης πιθανώς διαδέχθηκε στον θρόνο της Σαλαμίνος τον βασιλιά Νικόδαμο, που μας είναι γνωστός και πάλι από νομισματική μόνο πηγή. Μετά τον Ευάνθη παραμένει κενό, αλλά φαίνεται ότι κάποιες αναστατώσεις θα πρέπει να συνέβησαν στη Σαλαμίνα, στο θρόνο της οποίας βρίσκεται, περί το 411 π.Χ., ένας Φοίνικας, ο Αβδήμων. Ο θρόνος περιήλθε και πάλι στους Έλληνες μετά την εκδίωξη του Αβδήμονος από τον Ευαγόρα Α', το 411 π.Χ.