Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Δακτυλοδείγνω »

Ρήμα

Σημασία:

δείχνω με το δάκτυλο κάποιον που έχει κάτι σε βάρος του, λόγω κακών πράξεων.

Συνώνυμα:

δαχτυλοδείγνω