Ευφημιανός άγιος

Image

Αναφέρεται από τον Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 32), ως ένας από τους 300 Αλαμάνους αγίους που είχαν έλθει από την Παλαιστίνη στην Κύπρο και είχαν ασκητεύσει σε διάφορα μέρη του νησιού. Κατά τον Μαχαιρά, ο άγιος Ευφημιανός ασκήτευσε κοντά στο χωριό Λευκόνοικο της Μεσαορίας.

 

Από μερικούς μελετητές ο άγιος Ευφημιανός ταυτίζεται με τον άγιο Θεμωνιανό, του οποίου εκκλησία βρίσκεται κοντά στο χωριό Λύση.

 

Ο άγιος Ευφημιανός αγνοείται από τους συναξαριστές. Κείμενο της Ακολουθίας του, με προλεγόμενα του Ν. Κληρίδη, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Κυπριακαί Σπουδαί, τόμ. ΚΘ', σσ. 147 -153. Ο άγιος θεωρείται θαυματουργός.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image