Εχέλαος

Image

Αρχαίος Κύπριος μυθολογικός ήρωας. Ομιλεί γι’ αυτόν ο Νόννος στα Διονυσιακά του, που λέει ότι ο Εχέλαος ο Κύπριος σκοτώθηκε νέος σε μάχη στις μακρινές Ινδίες, από βράχο που είχε ρίξει εναντίον του ο Ινδός γίγαντας Μορρεύς. Από τους λόγους του νικητή της συγκρούσεως, με τους οποίους καυχιέται για την επιτυχία του να σκοτώσει τον Εχέλαο, φαίνεται ότι ο Εχέλαος εθεωρείτο απόγονος του Πυγμαλίωvoς.