Ενδημικά φυτά της Κύπρου

Φώτο Γκάλερι

Η Κύπρος, λόγω της εξαιρετικά σημαντικής και πλεονεκτικής από απόψεως χλωρίδας γεωγραφικής της θέσης (ευρισκόμενη μεταξύ τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής) καθώς και των θαυμάσιων κλιματολογικών της συνθηκών, ήταν φυσικό να αναπτύξει και να συγκεντρώσει μια μεγάλη ποικιλία ειδών της χλωρίδας και των τριών ηπείρων που την περιβάλλουν.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image