Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας

Image

Η 28η Ιουλίου έχει καθιερωθεί από το 2004 ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας με πρωτοβουλία της Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

 

Στόχος της συγκεκριμένης ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις ιογενείς ηπατίτιδες, η ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης, πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας των ατόμων που έχουν προσβληθεί αλλά και η ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση δράσεων που θα οδηγήσουν στην εξάλειψη των σοβαρών αυτών λοιμώξεων.

 

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι περισσότεροι ασθενείς με ηπατίτιδα βρίσκονται στο σκοτάδι, αφού 8 στους 10 δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από την ασθένεια. Δεν είναι τυχαίο ότι οι επιστήμονες έχουν ονομάσει την ηπατίτιδα «σιωπηλή νόσο» και αυτό γιατί τα συμπτώματα εμφανίζονται αρκετά χρόνια αργότερα, με αποτέλεσμα, εξαιτίας της καθυστερημένης διάγνωσης, πολλές φορές οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να μην έχουν αποτέλεσμα.

 

Στην Κύπρο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας, για την περίοδο 2005-2018, έχουν καταγραφεί 332 περιστατικά Ηπατίτιδας Γ. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εκρίζωση της Ηπατίτιδας Γ που έχει εφαρμόσει η Κύπρος βασίζεται στην Παγκόσμια Στρατηγική στον Τομέα της Υγείας για την Ιογενή Ηπατίτιδα και παρέχει ένα οδικό χάρτη προς την εξάλειψη της νόσου, με στόχο τη μείωση της θνησιμότητας στην κυπριακή κοινωνία.

 

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης καταρτίστηκε για να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων που μπορούν να επιτύχουν βιώσιμες λύσεις, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της αποτελεσματικής και καθολικής θεραπείας, τόσο στον γενικό πληθυσμό όσο και στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Βασίζεται στον συνδυασμό πρόληψης και θεραπείας. Ο πυλώνας της πρόληψης επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού και των ομάδων υψηλού κινδύνου, όπως οι χρήστες ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών, οι έγκλειστοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα, οι μετανάστες από χώρες υψηλού επιπολασμού, οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, και στον προσυμπτωματικό έλεγχο, με τον έγκαιρο εντοπισμό των νέων κρουσμάτων και την άμεση σύνδεσή τους με τις θεραπευτικές δομές.

 

Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας Γ μπορεί να αντιμετωπιστεί στις μέρες μας με εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο, αφού μια πολύ σύντομη φαρμακευτικής θεραπείας (συνήθως 8-12 εβδομάδες) οδηγεί σε πλήρη ίαση πέραν του 95-98% των ασθενών. Η θεραπεία της Ηπατίτιδας μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκινώματος σε ένα μεταγενέστερο στάδιο.