Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ψηφομέτριν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το μέτρημα των ψήφων.

Ετυμολογία:

ψήφος+μέτριν= μέτρημα

Ειδικές φράσεις:

«...κοπιάστε να δροικήσετε όλοι σας ψηφομέτριν, το φονικόν που γίνηκεν μέσα στο Λιοπέτριν...» (Κακολή Παντελή, «Λιοπετρίτες ποιητές-Ξόπλια του νου τζ̌αι της καρκιάς», σελ.276, 2013)