Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αλλόμορφος (ο) »

Επίθετο

Σημασία:

ο πολύ ωραίος.

Ετυμολογία:

άλλος+όμορφος