Παγκόσμια Ημέρα της Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη

Image

Η 10η Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα της Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη» το 1999 από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO.

 

Η Ημέρα αυτή μας δίνει την ευκαιρία να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στην επιστήμη και τη συνεισφορά της στην αειφόρο ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των προοπτικών της ειρήνης. Από την αγροτική παραγωγή ως την ιατρική, από την αειφόρο ενέργεια ως τη διαχείριση των υδάτων, οι επιστημονικές και τεχνολογικές πρόοδοι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

 

Είναι σαφές ότι η σημασία της επιστήμης δεν βασίζεται αποκλειστικά στην αξία της έρευνας και της γνώσης με τους δικούς τους όρους, αλλά απορρέει επίσης από τη συνάφεια τους με τις ανάγκες της κοινωνίας και την αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση αυτών των αναγκών και στην επίτευξη των μακροοικονομικών στόχων της κυβέρνησης. Αυτή είναι μια πρόκληση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Ενώ οι βασικοί στόχοι της επιστήμης δεν έχουν αλλάξει, οι κοινωνικές ανάγκες έχουν αλλάξει σημαντικά. Σήμερα, η επιστήμη πρέπει να αντιμετωπίσει πολύπλοκες προκλήσεις που είναι παγκόσμιας κλίμακας. Πρέπει να αντιμετωπίσει τεράστια και δύσκολα προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με κοινές προσπάθειες. Στην ουσία, η επιστήμη είναι μια συλλογική επιχείρηση, της οποίας η πρόοδος γενικά οφείλει περισσότερο στις αφοσιωμένες και επίπονες προσπάθειες των ομάδων παρά στις ανακαλύψεις που δημιουργούνται από εξαιρετικά άτομα. Η συνεργασία βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής προσπάθειας.