Θεοδούλου Αιμίλιος

Δικηγόρος, που διετέλεσε υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γεννήθηκε στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας το 1934. Τέλειωσε την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας και αφού εργάστηκε για ένα διάστημα στο Ταχυδρομείο και το Κτηματολόγιο, σπούδασε στη συνέχεια στο Λονδίνο. Από το 1967 άρχισε να ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα στη Λεμεσό. Ως υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπηρέτησε στην περίοδο 1978 -1980.