Θεόδωρος Β΄ επίσκοπος

Image

Επίσκοπος Τρεμιθούντος κατά και περί το 680/81 μ.Χ., πιθανώς ο δεύτερος επίσκοπος με το αυτό όνομα που κατείχε την έδρα της Τρεμιθούντος, εάν ο Θεόδωρος (Α';)* του οποίου δυο σφραγίδες βρέθηκαν στη Σαλαμίνα ήταν πράγματι επίσκοπος Τρεμιθούντος και όχι άλλης έδρας, περί το 614 μ.Χ.

 

Ο Θεόδωρος Τρεμιθούντος μας είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στην Στ΄ Οικουμενική Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 680/81 μ.Χ. Στη Σύνοδο, στην οποία μετείχαν και άλλοι Κύπριοι ιεράρχες (Κιτίου Τύχων, Σόλων Στρατόνικος), ο Τρεμιθούντος Θεόδωρος εκπροσώπησε και τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου Επιφάνιο και υπέγραψε εξ ονόματός του τα πρακτικά, καθώς και συνοδική επιστολή προς τον πάπα Αγάθωνα.

 

Αποδεικνύεται από τα Πρακτικά της Συνόδου της Κωνσταντινουπόλεως, ότι ο Τρεμιθούντος Θεόδωρος ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς μεταξύ των ιεραρχών που μετείχαν, αν και εμφανίζεται μόνο μετά τη 14η συνεδρία.

 

Ο επίσκοπος Θεόδωρος αναφέρεται επίσης και ως ιεράρχης με συγγραφική δραστηριότητα. Αναφέρεται, συγκεκριμένα, ως συγγραφέας του βίου του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Το έργο του όμως αυτό δεν σώθηκε.

 

Ο επίσκοπος Θεόδωρος είναι, πιθανότατα, ο μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Κύπρου Θεόδωρος*, διάδοχος του αρχιεπισκόπου Κύπρου Επιφανίου Β΄, τον οποίο και διαδέχθηκε μετά τη Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως.