Θύλλα

Image

Κατά τον Ησύχιο, η λέξη θύλλα σήμαινε κλαδιά ή φύλλα δέντρων στην Κύπρο, αλλά και γιορτή προς τιμήν της θεάς Αφροδίτης.

 

Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για τις τελετές και το είδος της γιορτής αυτής, μιας από πολλές που ετελούντο στην Κύπρο προς τιμήν της Κύπριας θεάς του έρωτα. Εφόσον όμως η λέξη θύλλα εκτός από ονομασία της γιορτής σήμαινε και κλάδους ή φύλλα δέντρων, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η γιορτή σχετιζόταν με την τελετή της αφιέρωσης κομμένων δέντρων ή κλαδιών στις εισόδους των ναών της Αφροδίτης. Από άλλη μαρτυρία του Ησύχιου, γνωρίζουμε ότι δέντρα κόπτονταν κι αφιερώνονταν στη θεά, τοποθετούμενα στις εισόδους των ναών της, και ότι τα αφιερωμένα αυτά δέντρα ελέγοντο αοία (τα).

 

Σε επιγραφή που βρέθηκε στο Κούριον και που χρονολογήθηκε στον 2ο/ 3ο μ.Χ. αιώνα, απαντάται το όνομα Θυλλικός (ο), που ίσως συνδέεται με τη γιορτή θύλλα.