Παταπιου Νάσα

Ποιήτρια - Ιστορικός - Ερευνήτρια

Image

Η ποιήτρια-ιστορικός Νάσα Παταπίου γεννήθηκε το 1953 στο Ριζοκάρπασο της Επαρχίας Αμμοχώστου της Κύπρου.

 Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αργότερα ιστορία και αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα σπούδασε Θέατρο. Εργάστηκε σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, ως φιλόλογος. Αργότερα εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. Στη συνέχεια ανέλαβε τη διεύθυνση του Σπιτιού της Κύπρου στην Αθήνα. Για πέντε περίπου χρόνια διοργάνωνε με επιτυχία, εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια με στόχο πάντοτε τη μελέτη και εξέταση των Κυπρολογικών θεμάτων. Δημοσίευσε ποίησή της σε πολλά λογοτεχνικά περιοδικά τόσο της Κύπρου, όσο και της Ελλάδας. Εξέδωσε το 1988 την ποιητική συλλογή με τίτλο «Το φωνήεν σώμα», η οποία τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης. Στον επιστημονικό τομέα κύριο αντικείμενο της μελέτης και έρευνάς της είναι η Φραγκοκρατία και η Βενετοκρατία στην Κύπρο. Το 2001 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών και την Ελληνική Κυβέρνηση για το βιβλίο της «Το Προξενείο της Επτανησιακής Πολιτείας στην Κύπρο, 1800–1807 και ο Πρόξενος Παναγής Αγγελάτος». Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων.


Η ποίηση της, καθαρά ερωτική, αισθαντική, με γλώσσα που κάποτε ξαφνιάζει, συνδυάζει το προσωπικό βίωμα με τη μοίρα και την ιστορία της Κύπρου. Συνεργάζεται δημοσιεύοντας ιστορικά κείμενα της στην εφημερίδα Πολίτης.

 

Ποιητικές Συλλογές

 1. Το φωνήεν σώμα (Ποιητική Συλλογή), Καστανιώτης 1988 (Πρώτο Βραβείο Ποίησης Υπουργείου Παιδείας)
 2. Γενέθλια Πόλη, Εκδόσεις Έψιλον 2004
 3. Νυχτιφαές φως (ανέκδοτη συλλογή)
 4. Μελουζίνης ενώτια ή Η ωραία που έρχεται 2019

 

Ανθολογίες Ποίησης στις οποίες συμπεριλήφθησαν Ποιήματά της

 1. Ανθολογία Σύγχρονης Κυπριακής Ποίησης (Εκδ. Στοχαστής, Αθήνα)
 2. Α ΄και Β΄ Παγκύπρια Ποιητική Συνάντηση (Έκδοση Φοιτητικής Κοινότητας Παιδαγωγικής Ακαδημίας).
 3. Kavita Asia, Ανθολογία που εξεδόθη στην Ινδία το 1988.
 4. Kalimerhaba, Ανθολογία πεζού και ποίησης στα Γερμανικά, Ελληνικά και Τουρκικά. Επιμέλεια N. Eideneier, Arzu Toker, Κολωνία 1992.
 5. Νύχτες Πανσελήνου, Έκδοση Ακτή, Λευκωσία 1999.
 6. Ποίηση της Κατοχής, Έκδ. Εταιρείας Λογοτεχνών Πάφου
 7. Η Αμμόχωστος των λογοτεχνών, Έκδ. Δήμου Αμμοχώστου, Επιμέλεια Λ. Παπαλεοντίου, Λευκωσία 2001
 8. Panorama Literaturii Neoelene. επιμ. Elena Lazar, Βουκουρέστι 2001 Επιστημονικές εργασίες

 

Βιβλία

 1. G. Grivaud - N. Patapiou, La guerra di Cipro, Nicosia 1996. Sources et Etudes de l' Histoire de Chypre, XXII, ed. C.R.S.
 2. Το Προξενείο της Επτανήσου Πολιτείας στην Κύπρο (1800 - 1807) και ο Πρόξενος Παναγής Αγγελάτος, Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας, έκδ. Κ.Ε.Ε., Λευκωσία 2000 (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2001).

 

Μελέτες

 • Νάσα Χριστοφίδου, "Ο Ιταλός περιηγητής Francesco Piacenza και η Κύπρος", Επετηρίς, Κ.Ε.Ε, XVIII, 1991, Λευκωσία 1991, σσ. 151 - 300.
 • Nasa Christofidou, " 400 Years of European influence in Cyprus", "400 anos influencia europea en Chipre", Cyprus Copper & the Sea, Chipre Cobrey el mar, 1992, pp. 172 - 192.
 • Νάσα Χριστοφίδου, "Η Αγνή Λουζινιάν και η οικογένειά της. Συμβολή στην Προσωπογραφία του οίκου των Λουζινιάν", Επετηρίς, Κ.Ε.Ε. ΧΙΧ, 1992, Λευκωσία 1992, σσ. 203 - 253.
 • Nasa Christofidou, "Images de la vie a la cour du roi Janus ", Actes du Colloque Les Lusignans et l' outre Mer, Poitiers - Lusignan 20 - 24 Octobre 1993, Poitiers, 1994, pp. 78-88.
 • Νάσα Χριστοφίδου, "Εικόνες από τη βασιλική αυλή του Ιανού", Επετηρίς Κ.Ε.Ε. ΧΧ, 1993 - 1994, Λευκωσία 1994, σσ. 165 - 192.
 • Νάσα Χριστοφίδου, "Το εξαφανισμένο χωριό Σίγουρη (Σίβουρη) και το ομώνυμο κάστρο του", Επετηρίς Κ.Ε.Ε. ΧΧ, 1993 - 1994, Λευκωσία 1994, σσ. 193 - 262.
 • Nasa Christofidou, " The medieval Castles of occupied Cyprus ", Cyprus Today, volume XXXI, January - March 1993, No 1.
 • Νάσα Χριστοφίδου, "Domenico Laffi, μια μαρτυρία για την Κύπρο του ΙΖ/ αιώνα", Επετηρίς Κ.Ε.Ε, ΧΧΙ 1995, Λευκωσία 1995, σσ. 171 - 210.
 • Νάσα Χριστοφίδου, "Το τάγμα του ξίφους", Η Κύπρος και οι Σταυροφορίες, Λευκωσία 6-9 Σεπτεμβρίου 1994, Society of the Study of the Crusades and the Latin East, Cyprus Research Centre, Λευκωσία 1995, σσ. 143 - 158.
 • Νάσα Χριστοφίδου, "Τα ταξίδια του Πέτρου του Α΄ στη Δύση", Εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος, Σεπτέμβριος 1994.
 • Νάσα Παταπίου, "Προξενική Έκθεση περί Κύπρου του Παναγή Αγγελάτου", Επετηρίδα Κ.Ε.Ε. ΧΧΙΙ 1996, Λευκωσία 1996, σσ. 161 - 213.
 • Νάσα Παταπίου, "Περί των συμβάντων στην Αμμόχωστο (1570 - 1571). Ημερολόγιο ενός σύγχρονου", Επετηρίδα Κ.Ε.Ε. ΧΧΙΙΙ, 1997, Λευκωσία 1997, σσ. 125 - 166.
 • Νάσα Παταπίου, "Η κάθοδος των Ελληνοαλβανών stradioti στην Κύπρο (ΙΣΤ΄ αι.)", Επετηρίδα Κ.Ε.Ε., ΧΧIV, Λευκωσία 1988, σσ. 161 - 209.
 • Νάσα Παταπίου, "Οι οχυρώσεις της Αμμοχώστου επί βενετοκρατίας (ΙΣΤ΄αι.)", Επετηρίδα Κ.Ε.Ε., ΧΧV, Λευκωσία 1999, σσ. 79 - 130.
 • Νάσα Παταπίου, "Το προξενείο της Ιονίου Πολιτείας στην Κύπρο", Πρακτικά Πρώτου Κιτιακού Συμποσίου, Κύπρος - Επτάνησα, Λάρνακα 1997, σσ. 127 - 166.
 • Νάσα Παταπίου, "Αγνή Λουζινιάν, η φοβερή Μελουζίνη", Επετηρίδα Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, τ.Δ΄, Λευκωσία 1999, σσ. 175 - 196.
 • Νάσα Παταπίου, "Καμένο Πραστειό: ιστορικές ειδήσεις και προφορική παράδοση", Πρακτικά Τρίτου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, Λευκωσία 1996, Λευκωσία 2000, σσ. 111 - 125.
 • Νάσα Παταπίου, "Ιστορικές ειδήσεις για τη Χούλου Πάφου", Περιοδικό του Πολιτιστικού Συλλόγου "Ο Ρήγας", 1996.
 • Νάσα Παταπίου, "Ο ’γιος Κόνωνας και το παρεκκλήσι του στη Χούλου Πάφου", Περιοδικο του Πολιτιστικού Συλλόγου "Ο Ρήγας", 1997.

 

Διακρίσεις:

 • Τιμητική Διάκριση στην ημέρα της Γυναίκας από τον Δήμαρχο Ηλιουπόλεως (2001).
 • Α΄ Κρατικό Βραβείο Ποίησης της Κύπρου (2001)
 • Απονομή του Μεταλλίου Uberto Boccioni της Σχολής Καλών Τεχνών του Ρηγίου (2001).
 • Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το βιβλίο "Το Προξενείο της Επτανήσου Πολιτείας (1800-1807) και ο Πρόξενος Παναγής Αγγελάτος". Έκδ. Κ.Ε.Ε., Λευκωσία, 2000.
 • Τιμητικό Δίπλωμα από το Eθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων σε εκδήλωση τιμής προς τις γυναίκες που βράβευσε η Ακαδημία Αθηνών (2002)

 

Πηγή:

www.polignosi.com

 

Φώτο Γκάλερι

Image