Παναγία Ιαματιτζή, Αρακαπάς

Image

Από τον αρχιμανδρίτη Κυπριανό (Ἱστορία Χρονολογική... 1788, σ. 393) αναφέρεται μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία Ιαματική (στο κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα: Ιαματιτζ'ή), ως ευρισκόμενο ὑπό τήν Ἐπαρχίαν τοῦ Κιτιαίων.

 

Πρόκειται, κατά πάσαν πιθανότητα, για μοναστήρι που βρισκόταν στο χωριό Αρακαπάς της επαρχίας Λεμεσού, το οποίο λειτουργούσε ακόμη κατά την εποχή του αρχιμανδρίτη Κυπριανού. Στο χωριό αυτό σώζεται εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία την Ιαματική. Βλέπε λήμμα Αρακαπά Παναγίας Ιαματικής εκκλησία.