ΗΛΕΚΤΩΡ

Image

Με 70 χρόνια εμπειρίας ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, είναι ο μεγαλύτερος όμιλος υποδομών στην Ελλάδα, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο στους τομείς της κατασκευής, των παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος, των ΑΠΕ, και της Ανάπτυξης Ακινήτων.

 

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στον κλάδο του Περιβάλλοντος μέσω της θυγατρικής του ΗΛΕΚΤΩΡ, μια από τις κορυφαίες εταιρείες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με τεχνογνωσία στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και παραγωγής ενέργειας. Με καθετοποιημένη λειτουργία, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της Μελέτης, Κατασκευής και Λειτουργίας σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, έργων παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων και αξιοποίησης της βιομάζας.

 

Η εμπειρία της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα:

 

  • Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία που ταυτόχρονα αποτελεί το 1ο ΣΔΙΤ απορριμμάτων
  • Τη μεγαλύτερη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Ευρώπη (Σόφια, Βουλγαρία) δυναμικότητας 410.000 τόνων ανά έτος
  • Τη Μονάδα Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας στη Λάρνακα της Κύπρου που αποτελεί το πρώτο έργο παγκοσμίως με εκτεταμένο οπτικό διαχωρισμό για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων από σύμμεικτα απορρίμματα, δυναμικότητας 190.000 τόνων ανά έτος
  • Το ΕΜΑΚ στα Λιόσια δυναμικότητας 300.000 τόνων ανά έτος
  • 13 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) συνολικής δυναμικότητας μεγαλύτερης των 2,2 εκατ. τόνων ετησίως
  • 16 μονάδες αναερόβιας χώνευσης (Γερμανία) δυναμικότητας > 240.000 τόνων ανά έτος
  • 3 μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου δυναμικότητας > 33 MWe
  • Το μοναδικό στην Ελλάδα Αποτεφρωτήρας τοξικών αποβλήτων > 12.000 τόνων ανά έτος
  • 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) συνολικής δυναμικότητας > 175.000 τόνων ανά έτος
  • Τους μεγαλύτερους ΧΥΤΑ στην Ελλάδα και την Κύπρο δυναμικότητας > 100 εκατ. κυβικών μέτρων

 

Εμβληματικά Έργα

Στο χαρτοφυλάκιο της ΗΛΕΚΤΩΡ μεταξύ των εμβληματικών έργων στη Διαχείριση Απορριμμάτων περιλαμβάνεται η Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Σύμμεικτων Αστικών Απορριμμάτων, Λάρνακας. Το πρώτο έργο παγκοσμίως με εκτεταμένο οπτικό διαχωρισμό για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων από σύμμεικτα απορρίμματα.

 

Αποτελεί τη μοναδική ολοκληρωμένη Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Κύπρο, δυναμικότητας 190.000 τόνων / έτος, η οποία λειτουργεί από την 1/4/2010. Θεωρείται ένα υποδειγματικό έργο με τεχνολογικές καινοτομίες αιχμής (state-of-the-art) καθώς αποτελεί το πρώτο έργο παγκοσμίως με εκτεταμένο οπτικό διαχωρισμό για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων από σύμμεικτα απορρίμματα. Αποτελεί παράλληλα σημείο αναφοράς για την αγορά της Κύπρου, αλλά και διεθνώς, όπως προκύπτει από το ενδιαφέρον εταιρειών και διακρατικών φορέων που το επισκέφθηκαν έτσι ώστε να υιοθετήσουν στην χώρα τους αντίστοιχες τεχνολογίες.

 

Το έργο περιλάμβανε τη Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία των Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Λάρνακας και η σύμβαση υπογράφηκε τον Δεκέμβριο 2006 μετά από διεθνή διαγωνισμό με τη συμμετοχή 4 κοινοπρακτικών σχημάτων. Η Κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ – ΕΛΛΑΚΤΩΡ – Cybarco είχε αναδειχθεί ανάδοχος του έργου με ανταγωνιστικότερη κατά 35% προσφορά και καλύτερη τεχνική βαθμολόγηση.

 

Η ΟΕΔΑ Λάρνακας / Αμμοχώστου αποτελούσε προενταξιακή υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας περί συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο σε θέματα περιβάλλοντος-διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, η κατακύρωση του διεθνούς διαγωνισμού στην Κοινοπραξία εξασφάλισε την απορρόφηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία είχαν εγκριθεί για το εν λόγω έργο και τυχόν μη υλοποίησή του θα οδηγούσε στην απώλειά τους. 

 

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων, Σόφια, Βουλγαρία

 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ευρώπη και μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο με δυναμικότητα 410.000 τόνων/έτος.

 

Αποτελεί το ολοκληρωμένο σύστημα εγκαταστάσεων για την επεξεργασία των αστικών στερεών απορριμμάτων του Δήμου Σόφιας στη Βουλγαρία καλύπτοντας τις ανάγκες περίπου 1.211.000 κατοίκων.

 

Επεκτείνοντας περαιτέρω τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό, η ΗΛΕΚΤΩΡ εγκαινίασε τη συγκεκριμένη μονάδα τον Σεπτέμβριο 2015. Η σύμβαση του έργου είχε πραγματοποιηθεί στις 21/12/2013 από την Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ – ΗΛΕΚΤΩΡ και το Δήμο Σόφιας με συμβατικό τίμημα συμπεριλαμβανομένων αναθεωρήσεων €91 εκατομμύρια. Το έργο περιλάμβανε τη μελέτη, κατασκευή και έναρξη λειτουργίας της μονάδας σε διάστημα 21 μηνών, που αποτελεί επίτευγμα βάσει του μεγέθους του Έργου. Η χρηματοδότηση του Έργου καλύφθηκε από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (70%) και από κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (30%).

 

Οι τεχνολογίες αιχμής που ενσωματώνονται στις μεθόδους επεξεργασίας κατατάσσουν το έργο αυτό στην πρώτη θέση των πιο σύγχρονων εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στην Ευρώπη. Παράλληλα, λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων τόσο στη Βουλγαρία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνώς.

 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Ελλάδα

 

Το 1ο ΣΔΙΤ Απορριμμάτων στην Ελλάδα

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί το πρώτο ΣΔΙΤ απορριμμάτων στην Ελλάδα, το πρώτο δηλαδή έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε με τη μορφή Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της μονάδας ανέλαβε η εταιρεία ΕΠΑΔΥΜ Α.Ε., 100% θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ, το 2015, ενώ το έργο ολοκληρώθηκε στις 10/6/2017.

 

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά επιτυχημένο παράδειγμα έργου που υλοποιήθηκε μέσω ΣΔΙΤ και το οποίο έχει αποδώσει τα μέγιστα, καθώς το έργο υπερβαίνει τους συμβατικούς στόχους, επιτυγχάνοντας εκτροπή βιοαποδομήσιμων υλικών από ταφή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% και με το υπόλειμμα προς ταφή να είναι λιγότερο από 36% των παραγόμενων Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

 

Το συνολικό κόστος υλοποίησης της μονάδας ανήλθε στα 48 εκατ. Ευρώ και κατά τη διάρκεια της κατασκευής δημιουργήθηκαν πάνω από 150 θέσεις εργασίας, ενώ σήμερα απασχολούνται στη λειτουργία του πάνω από 120 εργαζόμενοι.