Ισπανία και Κύπρος

Image

Εξετάζοντας τις ποικίλες σχέσεις που κατά καιρούς είχαν αναπτυχθεί μεταξύ της Ισπανίας και της Κύπρου, μπορούμε να διαχωρίσουμε τις στενότερες και σημαντικότερες απ’ αυτές σε τρεις διαφορετικές εποχές, σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους: α) Σχέσεις του μεσαιωνικού βασιλείου της Κύπρου με την Ισπανία (12ος - 15ος αιώνας). β) Σχέσεις μετά την τουρκική κατάκτηση της Κύπρου (1570/71 κ.ε.).και γ) Πρόσφατες σχέσεις, από τις οποίες η κυριότερη, για την οποία γίνεται ιδιαίτερος λόγος στο λήμμα αυτό, είναι η συμμετοχή Κυπρίων εθελοντών στον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο, όπου και πήραν μέρος στον μεγάλο αντιφασιστικό αγώνα από τις τάξεις των «Διεθνών Ταξιαρχιών», κι όπου αρκετοί έχασαν τη ζωή τους.

 

Μετά την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960) μεταξύ Ισπανίας και Κύπρου αναπτύχθηκαν ποικίλες σχέσεις, ιδίως εμπορικές. Οι σχέσεις αυτές αναπτύχθηκαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, και κυρίως στο όλο πλαίσιο της σύνδεσης της Κύπρου με την τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Οι σχέσεις αυτές τέθηκαν σε πολύ πιο στενή βάση και καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα, στο πλαίσιο λειτουργίας όλων των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος το 2004. Η Ισπανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1986.