Ιωάννης Ιβελίνος ή ντ Ιμπελέν - d Ibelin

Με το όνομα Ιωάννης Ιβελίνος ή Ιωάννης ντ' Ιμπελέν απαντώνται διάφορα μέλη της μεγάλης, ισχυρής και διαπρεπούς οικογένειας των Ιβελίνων της μεσαιωνικής Κύπρου.

 

Για τους κυριότερους από αυτούς βλέπε στο λήμμα Ιβελίνοι, όπου και αναφέρονται με τους αριθμούς 22, 23, 24, 25, 26 και 27.