Μουσείο Νερού

Το μουσείο νερού στη Λεμεσό

Image

Το Μουσείο Νερού στεγάζεται στο παλιό αντλιοστάσιο, τη λεγόμενη Νερομηχανή, δίπλα από τα Γραφεία του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, στη λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ, 66 (έναντι της οινοβιομηχανίας ΛΟΕΛ), στη Λεμεσό.  Το παλιό κτίριο της νερομηχανής αποκαταστάθηκε και ένα σύγχρονο κτίριο που εφάπτεται του κτίσματος της Νερομηχανής ανεγέρθηκε για να δημιουργήσει το πρώτο στο είδος του στην Κύπρο "Μουσείο Νερού και Κέντρο Ανάπτυξης Υδατικής Συνείδησης".

 

Η νερομηχανή έχει κηρυχθεί διατηρητέο κτίριο από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

 

Κτισμένο το 1925 το αντλιοστάσιο χρησίμευε στην άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού από το υδροφόρο υπέδαφος του δέλτα του Γαρύλλη στα Τσιφλικούδια.

 

Το νερό στη συνέχεια μεταφερόταν με αγωγούς στον Υδατόπυργο ώστε να καλύψει τις ανάγκες υδροδότησης της Λεμεσού.

 

Το σύστημα μεταφοράς νερού ήταν πρωτοποριακό για την Κύπρο αλλά και για ολόκληρη τη γύρω περιοχή.

Φώτο Γκάλερι

Image