Καδμεία

Image

Στη μεταλλουργία, καδμεία λέγονται τα εξαχνώματα οξειδίου μερικών μετάλλων που, κατά την καμίνευση, σχηματίζονται στο επάνω μέρος της υψικαμίνου.

 

Στην αρχαία Κύπρο καδμεία παραγόταν από την εκτεταμένη καμίνευση του χαλκού και, όπως αναφέρουν αρχαίοι συγγραφείς, είχε φαρμακευτικές ιδιότητες. Ο Στράβων αναφέρει ότι ὁ κύπριος χαλκός μόνος φέρει τήν καδμείαν λίθον καί τό χαλκανθές καί τό σπόδιον...

 

Στην καδμεία των μεταλλείων της Κύπρου αναφέρεται και ο Γαληνός, ο οποίος επισκέφθηκε το νησί και μάζεψε μεγάλη ποσότητα απ' αυτήν, που την χρησιμοποιούσε για ιατρικούς/ θεραπευτικούς σκοπούς (Περί Ἀντιδότων, 1.2. Περί τῆς τῶν ἁπλῶν φαρμάκων κράσεως καί δυνάμεως, 9.). Ο Γαληνός περιγράφει με λεπτομέρειες την κυπριακή καδμεία κι αναφέρει τις θεραπευτικές της ιδιότητες.

 

Ο Διοσκουρίδης, επίσης, ομιλεί για την καδμεία της Κύπρου, την οποία χαρακτηρίζει ως ἀρίστην (Περί Ὕλης Ἰατρικῆς, 5.74,1 - 4). Γράφει ότι παράγεται κατά την καμίνευση του χαλκού, ιδίως από τα μεταλλεία των Σόλων. Αναφέρει επίσης και ο Διοσκουρίδης ιατρικές χρήσεις του παραγώγου αυτού των κυπριακών μετάλλων.

 

Ως άριστης ποιότητας χαρακτηρίζει την κυπριακή καδμεία και ο Πλίνιος (Naturalis Historia, 34.103).

 

Βλέπε και λήμμα χαλκός.