Καϊνάριν

Image

Δυνατό ρόφημα που συνηθιζόταν σε παλαιότερες εποχές στα ορεινά χωριά της Κύπρου, ως αντίδοτο κατά του υπερβολικού κρύου. Τον χειμώνα, όταν το ψύχος ήταν υπερβολικό, καταναλωνόταν το καϊνάριν που ήταν βρασμένο χωριάτικο κρασί με προσθήκη πιπεριών.

 

Το δυνατό αυτό ποτό δεν συνηθίζεται πια στη σύγχρονη εποχή, κατά την οποία το κρύο αντιμετωπίζεται με διάφορους άλλους τρόπους.

 

Άγνωστη η προέλευση της λέξης. Ίσως από το ρήμα καίω.

 

Βιβλιογραφία

Κυπρή Θ. Δ. (επιμ.) (1983 [2003²]), Υλικά διά την σύνταξιν ιστορικού λεξικού της κυπριακής διαλέκτου, Μέρος Β΄, Γλωσσάριον Ξενοφώντος Π. Φαρμακίδου, Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, IX, Λευκωσία.

Φώτο Γκάλερι

Image