Κακόρριζος ή Κακόριζος

Image

Βυζαντινός στρατηγός και κουβικουλάριος (cubicularius) των μέσων του 7ου μ.Χ. αιώνα, επί ημερών του αυτοκράτορα Κώνσταντιος Β' (642 - 668 μ.Χ.).

 

Ο Κακόρριζος ανέλαβε, το 647/8, την αποστολή να πλεύσει, επικεφαλής ισχυρού βυζαντινού στόλου, στην Κύπρο και να υπερασπιστεί το νησί, το οποίο είχε τότε δεχθεί την πρώτη, μεγάλης εκτάσεως και ιδιαίτερα καταστροφική αραβική επιδρομή. Επικεφαλής των επιδρομέων, που κατέλαβαν και λεηλάτησαν μεγάλα τμήματα της Κύπρου, ήταν ο εμίρης της Συρίας Μωαβίας που ενισχύθηκε και από τους Αιγυπτίους.

 

Βλέπε λήμμα: Μωαβίας

 

Οι Άραβες επιδρομείς, που πραγματοποίησαν την εισβολή τους στην Κύπρο την άνοιξη του 647, απεχώρησαν όταν πληροφορήθηκαν ότι επρόκειτο να φθάσει ο βυζαντινός στόλος υπό τον Κακόρριζο.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια