Καλλίνικος

Παλαιός μικρός οικισμός, κοντά στη Μόρφου, που δεν υφίσταται σήμερα. Υπάρχει όμως τοπωνύμιο Καλλίνικος μεταξύ της Μόρφου και του οικισμού Χρυσηλιού που βρίσκεται προς τα βόρεια.

 

Υποτίθεται ότι η τοποθεσία Καλλίνικος αποτελούσε κάποτε περιουσία ηγουμένου του μοναστηριού του Αγίου Μάμαντος Μόρφου, ο οποίος έφερε το όνομα αυτό και του οποίου έχει βρεθεί σφραγίδα.