Κανναουροπούλια

Image

Με την ονομασία κανναουροπούλια ήταν γνωστά, κυρίως στους κατοίκους της επαρχίας Πάφου, διάφορα πουλιά της Οικογένειας Fringillidae, τα οποία αρέσκονται πολύ στους σπόρους του κανναβιού που ονομάζονται κανναούριν.

 

Σε παλαιότερες εποχές το καννάβιν εκαλλιεργείτο εκτεταμένα, κι όλα αυτά τα πουλιά κατέκλυζαν σε μεγάλα κοπάδια (σε «κοπές») τις φυτείες, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στους σπόρους των φυτών. Γι’ αυτό και τα πουλιά αυτά ελέγοντο όλα μαζί κανναουροπούλια.

 

Τα πουλιά αυτά είναι:

Ζαρτίλιν (Carduelis carduelis)

Τσακροζγάρτιλον ή κοτσ΄ινάρης (Acanthis cannabina)

Μπασταρτοκάναρον (Serinus serinus)

Σπίννος (Fringilla coelebs)

Φλώρος (Carduelis chloris)

Ζαομούττας (Loxia curvirostra)

 

Τη μεγαλύτερη όμως ζημιά την έκαναν οι στρούθοι και οι αρκόστρουθοι, που ήσαν και οι περισσότεροι.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια