Πληθυσμός

Ο πληθυσμός της Κύπρου

Image

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πιο πρόσφατης απογραφής στην Κύπρου, ο πληθυσμός στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές της Κύπρου κατά την 1η Οκτωβρίου 2021 ανήλθε στις 918.100, παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011 (840.400). Ποσοστό 48,6% του πληθυσμού ήταν άντρες και 51,4% ήταν γυναίκες.

 

Πληθυσμός κατά Επαρχία

Ο πληθυσμός που καταγράφηκε στην επαρχία Λευκωσίας ήταν 351.600 άτομα και αποτελούσε ποσοστό 38% στον συνολικό πληθυσμό, στην επαρχία Λεμεσού 258.900 (28%), στην επαρχία Λάρνακας 154.200 (17%), στην επαρχία Πάφου 101.900 (11%) και στην επαρχία Αμμοχώστου 51.500 (6%).

 

Η επαρχία Πάφου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση σε σχέση με το 2011, με ποσοστό 15,4% και στη συνέχεια η Αμμόχωστος με ποσοστό 10,5%. Η επαρχία Λεμεσού παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 10,0%, η επαρχία Λάρνακας 7,7% και η επαρχία Λευκωσίας 7,5%.

 

Πίνακας 1: Πληθυσμός κατά Επαρχία

Επαρχία

Πληθυσμός
1/10/2021

Πληθυσμός
1/10/2011

Ποσοστιαία Αύξηση
(2021/2011)

Λευκωσία

351.600

327.000

7,5

Αμμόχωστος

51.500

46.600

10,5

Λάρνακα

154.200

143.200

7,7

Λεμεσός

258.900

235.300

10,0

Πάφος

101.900

88.300

15,4

Σύνολο

918.100

840.400

9,2

 

Πληθυσμός κατά Ηλικία

Το ποσοστό παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών ανέρχεται στο 15,9%. Το ποσοστό ατόμων 15-64 ετών ανέρχεται στο 67,4% και το ποσοστό ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω στο 16,7%. Το ποσοστό ατόμων 65 ετών και άνω, έχει ξεπεράσει το ποσοστό παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών, χαρακτηριστικό της τάσης γήρανσης του πληθυσμού. Η συγκεκριμένη τάση παρατηρείται και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν επίσης χαρακτηριστικά γήρανσης.

 

Πληθυσμός κατά Υπηκοότητα

Ο συνολικός αριθμός ξένων υπηκόων ανέρχεται στις 193.300 και αντιστοιχεί στο 21,1% του συνολικού πληθυσμού. Η επαρχία Πάφου κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό ξένων υπηκόων ως προς τον συνολικό πληθυσμό της επαρχίας (38%). Στην επαρχία Λεμεσού το ποσοστό ξένων ανέρχεται στο 20,5% και στην επαρχία Λάρνακας στο 18,9%. Στις επαρχίες Αμμοχώστου και Λευκωσίας οι ξένοι υπήκοοι αποτελούν το 18,6% και 17,9% του πληθυσμού της επαρχίας, αντίστοιχα

 

Πίνακας 2: Πληθυσμός κατά Υπηκοότητα

Επαρχία

Σύνολο

Πληθυσμός

Κύπριοι

Ποσοστό (%)

Πληθυσμός

Ξένοι

Ποσοστό (%)

Λευκωσία

351.600

288.800

82,1

62.800

17,9

Αμμόχωστος

51.500

41.900

81,4

9.600

18,6

Λάρνακα

154.200

125.100

81,1

29.100

18,9

Λεμεσός

258.900

205.800

79,5

53.100

20,5

Πάφος

101.900

63.200

62,0

38.700

38,0

Σύνολο

918.100

724.800

78,9

193.300

21,1

 

Μέσο Μέγεθος Νοικοκυριού

Το μέσο μέγεθος νοικοκυριού παρουσιάζει σταδιακή μείωση, φθάνοντας στα 2,6 άτομα ανά νοικοκυριό κατά το 2021, σε σύγκριση με 4,0 άτομα που καταγράφηκαν στην Απογραφή 1976, 3,2 άτομα στην Απογραφή 1992 και 2,8 άτομα στην τελευταία Απογραφή Πληθυσμού (2011). Σε επίπεδο επαρχίας, το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος νοικοκυριού καταγράφεται στην επαρχία Αμμοχώστου, ενώ το μικρότερο μέγεθος στην επαρχία Πάφου

 

Πίνακας 3: Μέσο Μέγεθος Νοικοκυριού

Επαρχία

 

Μέσο Μέγεθος Νοικοκυριού

 

2021

2011

1992

1976

Λευκωσία

2,6

2,7

3,2

4,0

Αμμόχωστος

2,8

2,9

3,4

4,2

Λάρνακα

2,7

2,9

3,3

4,1

Λεμεσός

2,6

2,8

3,2

3,9

Πάφος

2,5

2,7

3,1

3,7

Σύνολο

2,6

2,8

3,2

4,0

 

» Βλέπε λήμμα: Ο πληθυσμός και Οικισμοί της Κύπρου

 

Ιστορικό Απογραφών:
Η πρώτη Απογραφή Πληθυσμού στην Κύπρο διενεργήθηκε το 1881 και μέχρι το 1931 διεξάγονταν απογραφές κάθε 10 χρόνια. Μετά το 1931 και λόγω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η επόμενη Απογραφή διενεργήθηκε το 1946 και στη συνέχεια το 1960 με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακολούθησε η Απογραφή του 1973 και στη συνέχεια η Απογραφή του 1976 λόγω των ραγδαίων μεταβολών που επέφερε η Τουρκική εισβολή. Η επόμενη απογραφή διενεργήθηκε το 1982 και ακολούθησαν οι Απογραφές του 1992, του 2001 του 2011 και του 2021. 

 

 

Πηγές:

  1. Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια
  2. Στατιστική Υπηρεσία
  3. Πολίτης: Πόσο αυξήθηκε ο πληθυσμός της Κύπρου