Εκπαίδευση

Image

Μετά τη μεγάλη τραγωδία της τουρκικής στρατιωτικής εισβολής και κατοχής του 38% του κυπριακού εδάφους το 1974, η εκπαίδευση στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τα επιτεύγματα στον τομέα της εκπαίδευσης μετά την τουρκική εισβολή του 1974, είναι πολλά και σημαντικά. Πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα στην Κύπρο:

 

 1. Είναι καθιερωμένος ο θεσμός της κρατικής προδημοτικής εκπαιδεύσεως.
 2. Είναι καθιερωμένη η υποχρεωτική δημοτική εκπαίδευση, τα δε διδακτικά βιβλία παρέχονται δωρεάν.
 3. Βρισκόταν σε χρήση ο θεσμός των ΛΕΜ (Λύκεια Επιλογής Μαθημάτων), που από το 2000 εξελίχθηκε σε Ενιαίο Λύκειο.
 4. Η εκπαίδευση στον γυμνασιακό κύκλο σπουδών παρέχεται επίσης δωρεάν και υπολογίζεται ότι συνεχίζουν σ’ αυτόν το σύνολο σχεδόν των παιδιών που αποφοιτούν από τα δημοτικά σχολεία.
 5. Τα αναλυτικά προγράμματα και οι εξοπλισμοί των εκπαιδευτηρίων βελτιώνονται συνεχώς.
 6. Ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Κατά εκπαιδευτικό τομέα, η όλη εικόνα παρουσιάζεται σήμερα ως ακολούθως:

 

1. Προδημοτική εκπαίδευση: Λειτουργούν κρατικά νηπιαγωγεία με την ευθύνη και επίβλεψη του υπουργείου Παιδείας, σε συνεργασία με ιδρύματα και οργανώσεις. Λειτουργούν επίσης παιδοκομικοί σταθμοί, υπό τον έλεγχο του υπουργείου Παιδείας και του Τμήματος Ευημερίας.

 

Άλλη κατηγορία νηπιαγωγείων είναι εκείνα που λειτουργούν ως κοινοτικά σε διάφορες περιοχές. Τέλος, λειτουργούν πολλά ιδιωτικά νηπιαγωγεία.

 

Όλα τα νηπιαγωγεία που είναι εγκεκριμένα από το υπουργείο, στελεχώνονται με προσοντούχους νηπιαγωγούς, αποφοίτους κυρίως των Σχολών Νηπιαγωγών Ελλάδος.

 

Η όλη λειτουργία των νηπιαγωγείων βασίζεται σε εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει γυμναστική, μουσική, αγωγή, γλωσσική καλλιέργεια (παραμύθια, απαγγελίες, κουκλοθέατρο), αγωγή των αισθήσεων, παιγνίδια, ελεύθερες δραστηριότητες (ζωγραφική, πλαστική κλπ.). 

 

2. Δημοτική εκπαίδευση: Τα δημοτικά σχολεία είναι εξατάξια μεικτά. Η δημοτική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Σοβαρό πρόβλημα εκπαιδεύσεως παρατηρείται σε αρκετές περιοχές της υπαίθρου που έχουν πληγεί καίρια από το φαινόμενο της αστυφιλίας. Αποτέλεσμα ήταν διάφορα σχολεία να μετατραπούν σε μονοδιδάσκαλα εξαιτίας του πολύ μικρού αριθμού των μαθητών, ενώ σε μερικές περιπτώσεις σχολεία έκλεισαν.

 

Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα της δημοτικής εκπαιδεύσεως επιδιώκει την ισορροπημένη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών και στοχεύει στην προσφορά γνώσεων, στην καλλιέργεια ικανοτήτων, του διαλόγου, της κριτικής σκέψης, της εθνικής ταυτότητας και των δημοκρατικών θεσμών.

 

3. Μέση γενική εκπαίδευση: Γενικά είναι διαχωρισμένη σε γυμνασιακό κύκλο και σε λυκειακό κύκλο. Η αύξηση και ο εξοπλισμός των σχολικών κτιρίων εξασφαλίζει την άνεση στη διδασκαλία. Η αναλογία μαθητών προς καθηγητή είναι επίσης πολύ ικανοποιητική (αναλογούν κάτω των 20 μαθητών ανά καθηγητή). Το μορφωτικό επίπεδο των καθηγητών είναι υψηλό. Κατά τα τελευταία όμως χρόνια έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν πολλά ιδιωτικά φροντιστήρια, που επηρεάζουν τη δημόσια εκπαίδευση.

 

Πρόβλημα παρατηρείται σε διάφορες περιοχές της υπαίθρου, όπου εξαιτίας του χαμηλού αριθμού μαθητών έχουν καταργηθεί κλάδοι της μέσης εκπαιδεύσεως.

 

Παράλληλα προς τα δημόσια εκπαιδευτήρια, λειτουργούν και ελεγχόμενα ιδιωτικά.

 

Οι εισιτήριες εξετάσεις για τα γυμνάσια έχουν καταργηθεί από το σχολικό έτος 1972 - 73, οπότε άρχισε να εφαρμόζεται το πρώτο στάδιο παροχής δωρεάν παιδείας, παράλληλα δε έχουν τεθεί σε λειτουργία διάφορες νέες μέθοδοι που αφορούν τις εξετάσεις, τον τρόπο βαθμολογίας, το δικαίωμα των μαθητών να μεταφέρουν μαθήματα κλπ. Ο θεσμός της λειτουργίας μαθητικών συμβουλίων, βοηθεί στη δημοκρατικότερη λειτουργία των σχολείων με την ανάμειξη των μαθητών στην όλη διαδικασία της διοίκησης των σχολείων τους. Η συνεργασία, εξάλλου, των σχολείων με τους γονείς των μαθητών, είναι πολύ στενή και συνεχής.

 

Από το 1976 λειτουργεί και σύστημα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των καθηγητών, με την ίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

 

Στον τομέα της τεχνικής εκπαιδεύσεως λειτουργούν Τεχνικές Σχολές σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου.

 

Επίσης, λειτουργούν στο νησί και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως η Αμερικανική Ακαδημία και σχολές καλογραιών.

 

4.Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Πριν από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι Κύπριοι έπρεπε να μεταβούν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν. Πριν από την ανεξαρτησία της Κύπρου, ανώτερες σπουδές έκαναν μόνο οι ελάχιστοι οι οποίοι είχαν τις οικονομικές δυνατότητες για κάτι τέτοιο. Μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου όμως, όλο και περισσότεροι νέοι αποκτούσαν τη δυνατότητα αυτή. Σήμερα η Κύπρος είναι μια από τις χώρες που έχει, κατ’ αναλογίαν πληθυσμού, από τα υψηλότερα ποσοστά φοιτητών.

 

Σημαντικότατο σταθμό στην όλη εκαπίδευση απετέλεσε η ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου που λειτούργησε από το Σεπτέμβριο του 1992.

 

Στην κατηγορία της τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως εντάσσονται οι ακόλουθες Σχολές που λειτουργούν στο νησί:

 

 1. Πανεπιστήμιο Κύπρου
 2. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία)
 3. Νοσηλευτική Σχολή (πρώην Σχολή Νοσοκόμων και Μαιών)
 4. Δασικό Κολλέγιο
 5. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (συγχώνευση Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου και Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου)
 6. Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου
 7. Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης

  

Λειτουργεί επίσης, με την ευθύνη της Εκκλησίας, η Ιερατική Σχολή «Απόστολος Βαρνάβας»

 

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εντάσσεται και η λειτουργία διαφόρων ιδιωτικών σχολών στις οποίες φοιτούν τόσο Κύπριοι όσο και πολλοί αλλοδαποί, ιδίως από χώρες της Μέσης και Άπω Ανατολής και Αφρικής.

  

Σημαντικές εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Τον Σεπτέμβριο του 2007 σημειώθηκαν δύο σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου:

 

Πρώτο: Άρχισε τη λειτουργία του δεύτερο κρατικό πανεπιστήμιο, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) με έδρα του την πόλη της Λεμεσού και με παράρτημα στη Λευκωσία.      

 

Δεύτερο: Η κυβέρνηση της Κύπρου έδωσε την έγκρισή της για αναβάθμιση τριών ιδιωτικών κολεγίων σε πανεπιστήμια. Το κυπριακό κράτος αναγνώρισε τις σχολές αυτές ως πανεπιστήμια, ισότιμα των άλλων πανεπιστημίων. Οι σχολές αυτές είναι:

 

 • Frederic College που μετονομάστηκε σε Frederic University,
 • Cyprus College που μετονομάστηκε σε European University,
 • Intercollege που μετονομάστηκε σε Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

         

Και τα τρία αυτά ιδρύματα εδρεύουν στη Λευκωσία, δέχονται δε και πολλούς ξένους φοιτητές. Η λειτουργία τους ως πανεπιστημίων άρχισε από τη σχολική περίοδο 2007 – 2008. Τα τρία αυτά νέα πανεπιστήμια εξακολουθούν όμως να διατηρούν και σχολές επιπέδου κολλεγίου 2ετούς φοίτησης.

 

5. Ειδική εκπαίδευση: Η ειδική εκπαίδευση, για διάφορες ομάδες παιδιών, ρυθμίζεται με τον Νόμο 47 του 1979 και παρέχεται:

 

α) Σε ασκήσιμα παιδιά. Σχολές για ασκήσιμα παιδιά λειτουργούν στις πόλεις Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, καθώς και στα χωριά Λιοπέτρι και Γέρι.

 

β) Σε δυσπροσάρμοστα παιδιά. Μια τέτοια σχολή λειτουργεί στη Λευκωσία.

 

γ) Σε σωματικά ανάπηρα παιδιά. Λειτουργούν σχολές για κωφά παιδιά (στη Λευκωσία), για τυφλά παιδιά (επίσης στη Λευκωσία).

 

δ) Το υπουργείο Παιδείας εξάλλου παρέχει βοήθεια για ειδική εκπαίδευση, με βάση αναλυτικά προγράμματα, στα εξής ιδρύματα: Στα νοσοκομεία Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, στο Παιδικό Αναρρωτήριο του Ερυθρού Σταυρού στα Πολεμίδια, στο Κέντρο Σπαστικών και Αναπήρων στη Λευκωσία, στο Κέντρο Αποκαταστάσεως Αναπήρων στη Λευκωσία, στις Κεντρικές Φυλακές της Λευκωσίας.

 

Λειτουργούν εννέα ειδικά σχολεία, αφού η εκπαιδευτική πολιτική του Υ.Π.Π. όσον αφορά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, είναι η ένταξή τους στα σχολεία γενικής αγωγής. Με βάση τις βασικές πρόνοιες των Νόμων και Κανονισμών, το Κράτος προβαίνει στον έγκαιρο εντοπισμό παιδιών με ειδικές ανάγκες από την ηλικία των τριών ετών, στην πλήρη αξιολόγηση των αναγκών τους από πολυθεματική ομάδα αξιολόγησης και στην παροχή όλων των απαραίτητων μέσων, διευκολύνσεων, απαλλαγών και ειδικής βοήθειας από εκπαιδευτικό ή βοηθητικό προσωπικό για την απρόσκοπτη φοίτησή τους στα συνηθισμένα σχολεία.

 

6. Εκπαιδευτικοί κλάδοι μετά την τρίτη τάξη γυμνασίου: Σημαντική για το όλο εκπαιδευτικό σύστημα που ακολουθείται σήμερα στα σχολεία της ελεύθερης Κύπρου, είναι η επιλογή που θα κάνει ο μαθητής που συμπληρώνει την φοίτησή του στην τρίτη τάξη των γυμνασίων ως προς τον εκπαιδευτικό κλάδο που θ’ ακολουθήσει για το υπόλοιπο της φοιτήσεώς του στις σχολές μέσης εκπαιδεύσεως. Η επιλογή του αυτή προδιαγράφει, ως ένα μεγάλο βαθμό την μελλοντική του σταδιοδρομία. Οι εκπαιδευτικοί κλάδοι είναι:

 

α) Το Λύκειο Επιλογής Μαθημάτων (ΛΕΜ): Κύριο χαρακτηριστικό των ΛΕΜ ήταν η τροποποίηση των σχολικών προγραμμάτων έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν την ευχέρεια της επιλογής μαθημάτων σύμφωνα με την εκπαιδευτική κατεύθυνση που τους ενδιαφέρει, χωρίς όμως να εγκαταλείπεται ο στόχος της παροχής γενικής μορφώσεως. Έτσι, ενώ υπήρχαν μερικά βασικά μαθήματα που ήταν υποχρεωτικά για όλους, υπήρχαν ταυτόχρονα άλλα μαθήματα ειδικεύσεως που ήταν επιλεγόμενα, καθώς και άλλα, πάλι επιλεγόμενα, συμπληρωματικά μαθήματα. Υπήρχαν, έτσι, διάφοροι συνδυασμοί μαθημάτων, από τους οποίους οι μαθητές μπορούσαν να επιλέξουν αυτόν που τους ενδιέφερε, με βάση τα μελλοντικά τους σχέδια ως προς τη σταδιοδρομία που είχαν σκοπό να ακολουθήσουν.

 

β) Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση: Στοχεύει, με την προσφορά ενός ισορροπημένου προγράμματος που περιλαμβάνει γενική μόρφωση, τεχνολογική εξειδίκευση και εργαστηριακή κατάρτιση, στην προετοιμασία των μαθητών ώστε, μετά την αποφοίτησή τους, είτε να εργοδοτηθούν στη βιομηχανία, είτε να συνεχίσουν ανώτερες σπουδές. Η εκπαίδευση προσφέρεται σε δυο κατευθύνσεις, την τεχνική και την επαγγελματική. Και στις δυο κατευθύνσεις υπάρχουν διάφοροι κλάδοι σπουδών, συνεπώς και ανάλογες δυνατότητες επιλογής. Επίσης, λειτουργεί και η Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λευκωσίας για νυχτερινά μαθήματα σε εργαζομένους. Στη σχολή αυτή μπορούν να εγγραφούν και όσοι συμπληρώνουν το Σύστημα Μαθητείας.

 

γ) Σύστημα Μαθητείας: Το Σύστημα Μαθητείας είναι κοινό σχέδιο των υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είναι 2ετούς διάρκειας και απευθύνεται σε όσους δεν σκοπεύουν να συνεχίσουν την τακτική φοίτηση σε σχολεία μέσης εκπαιδεύσεως μετά την τρίτη τάξη. Παρέχει εναλλασσόμενη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, με φοίτηση 2 ημερών την εβδομάδα σε Τεχνικές Σχολές και εργασία 3 ημερών την εβδομάδα στην βιομηχανία. Η φοίτηση είναι δωρεάν, ενώ η εργασία αμείβεται. Στο Σύστημα Μαθητείας γίνονται δεκτοί τουλάχιστον απόφοιτοι δημοτικών σχολείων. Λειτουργούν διάφορες ειδικότητες, όπως οικοδόμοι, ξυλουργοί, ηλεκτροτεχνίτες, υδραυλικοί, ξενοδοχειακοί (τραπεζοκόμοι, μάγειροι) κ.λ.π.

 

δ) Ινστιτούτο Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών

 

Το όλο ζήτημα της εκπαίδευσης συνέχισε, κατά τα τελευταία  χρόνια, να εξελίσσεται αλλά και να επιδέχεται σημαντικές διαφοροποιήσεις προκειμένου να επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός και η ταύτιση προς τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Η ένταξη μαθημάτων πληροφορικής, λόγου χάριν, και χρήσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποτελεί ένα παράδειγμα της προσπάθειας ταύτισης προς τις νέες απαιτήσεις.

 

Στον τομέα της υποδομής, κτίστηκαν πολλά σύγχρονα εκπαιδευτήρια (τόσο δημοτικής όσο και μέσης εκπαίδευσης) σε όλες τις πόλεις και σε πολλά μέρη στην ύπαιθρο, και εξοπλίστηκαν με καλύτερο εκπαιδευτικό υλικό. Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έκδοση πολλών ειδικών εκπαιδευτικών βιβλίων που χρησιμοποιούνται ως επιπρόσθετα βοηθήματα και που αφορούν κυρίως στην γνωσιολογία της κυπριολογίας (για παράδειγμα, εξεδόθησαν βιβλία Κυπριακής Ιστορίας, καθώς και ανθολόγια κυπριακής λογοτεχνίας).

 

Η σημαντικότερη, ωστόσο, εξέλιξη που σημειώθηκε κατά τα τελευταία χρόνια στον τομέα της εκπαίδευσης, ήταν η ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου, κάτι που τύγχανε συζητήσεως και σχεδιαζόταν για πολλά χρόνια. Για το θέμα αυτό, δες χωριστό λήμμα Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Παράλληλα προς την ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου, τερματίστηκε η λειτουργία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου, το δε έργο που αυτή επιτελούσε ανετέθη στο Πανεπιστήμιο.

 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι λειτουργούν στην Κύπρο αρκετά ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκ των οποίων μερικά παρέχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνήθως σε στενή συνεργασία με ξένα Πανεπιστήμια, κυρίως της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ορισμένα από αυτά λειτουργούν σήμερα ως Πανεπιστήμια. Διάφορες ιδιωτικές σχολές παρέχουν, επίσης, εξειδικευμένη εκπαίδευση σε διάφορους τομείς και σε διάφορα επίπεδα, καθώς και προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών. Επίσης λειτουργούν και πολλές ιδιωτικές σχολές φροντιστηρίων για διάφορα μαθήματα και προετοιμασίες των μαθητών για εισαγωγή τους σε ανώτατα εκπαιδευτήρια.

 

Σήμερα η Κύπρος θεωρείται ως ευρισκόμενη σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο ως προς την παροχή εκπαίδευσης. Όλα σχεδόν τα παιδιά της Κύπρου φθάνουν μέχρι και την μέση εκπαίδευση, ο δε αριθμός εκείνων που συνεχίζουν για ανώτατη εκπαίδευση είναι πολύ υψηλός, με τα διεθνή δεδομένα. Μεγάλοι αριθμοί Κυπρίων φοιτητών σπουδάζουν σε ανώτατα ιδρύματα της Ελλάδας κατά κύριο λόγο, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών (Μεγάλη Βρετανία ιδίως, και κατά δεύτερον λόγο Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία) καθώς επίσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι αξιόλογο είναι και το επίπεδο τόσο των δασκάλων όσο και των καθηγητών.

 

Νεότερα: Κατά το σχολικό έτος 2004 – 2005 λειτούργησαν στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου τα ακόλουθα σχολεία:

 

344 δημοτικά με 57.626 μαθητές και 3.833 δασκάλους,

 

62 γυμνάσια με 28.050 μαθητές και 1.157 τμήματα,

 

34 ενιαία λύκεια με 23.303 μαθητές, και

 

5 εσπερινά γυμνάσια με 888 μαθητές.

 

(Τα ενιαία λύκεια, που λειτούργησαν από το σχολικό έτος 2000 – 2001, αποτελούν εξέλιξη των ΛΕΜ τα οποία αναφέρονται πιο πάνω και αποτελούν τις τρεις τελευταίες τάξεις της 6ετούς μέσης εκπαίδευσης).

 

Η τεχνική εκπαίδευση εξακολουθεί να αποτελεί ένα αρκετά σημαντικό τομέα της όλης παιδείας. Κατά το ίδιο σχολικό έτος, 2004 – 2005, εξακολούθησαν τη λειτουργία τους συνολικά 13 τεχνικές σχολές.

 

Η παράλληλη λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων προδημοτικής, δημοτικής, μέσης αλλά και ανώτερης εκπαίδευσης, διέπεται από τη νομοθεσία περί ιδιωτικής εκπαίδευσης. Στην Κύπρο λειτουργούν αρκετά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, όπως κολλέγια, δημοτικά σχολεία και γυμνάσια (όπως σχολές καλογραιών, αμερικανικές ακαδημίες και άλλα). Λειτουργούν επίσης και σχολεία των θρησκευτικών ομάδων, όπως δημοτικά σχολεία Μαρωνιτών και Αρμενίων και δευτεροβάθμιο εκπαιδευτήριο Αρμενίων, το οποίο διδάσκει στην αρμενική γλώσσα και δέχεται και μη Κυπρίους μαθητές.

 

Ταυτόχρονα λειτουργούν στις πόλεις αλλά και σε πολλά χωριά τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Η φοίτηση παιδιών ηλικίας 3 έως 5 χρόνων και 8 μηνών στα δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο η μεγάλη πλειοψηφία των (εργαζομένων) γονέων στέλνει τα παιδιά στο νηπιαγωγείο. Υπολογίστηκε ότι στα νηπιαγωγεία, δημόσια και ιδιωτικά, φοιτά περίπου το 75% του συνόλου των παιδιών ηλικίας μεταξύ 3 και 6 χρόνων. Κατά το σχολικό έτος 2004 – 2005 λειτουργούσαν συνολικά 238 δημόσια νηπιαγωγεία με 9.912 παιδιά και 590 νηπιαγωγούς.

 

Στις κατεχόμενες περιοχές λειτουργούσε ένα μόνο δημοτικό σχολείο, στο Ριζοκάρπασο, με 2 δασκάλους και 9 παιδιά το 2005.

 

Tέλος, για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, λειτουργούν 9 ειδικά σχολεία με περίπου 300 μαθητές/ μαθήτριες παγκύπρια.

 

7. Γενικά: Η εκπαίδευση στην Κύπρο έχει κάνει τεράστια άλματα κατά τα τελευταία χρόνια, παρά τα ποικίλα προβλήματα που αντιμετώπισε, ιδίως εξαιτίας της συνεχιζόμενης εκκρεμότητας του Κυπριακού ζητήματος. Ο βαθμός ανάπτυξής της ήταν τέτοιος, ώστε σήμερα μπορούμε να πούμε ότι (τουλάχιστον στις ελεύθερες περιοχές του νησιού) σχεδόν δεν υπάρχουν αναλφάβητοι.

 

Όμως το θέμα εκπαίδευση δεν ολοκληρώνεται με την αποφοίτηση από κάποιο σχολείο οποιουδήποτε επιπέδου. Αντίθετα, σχετίζεται άμεσα με την πολιτιστική ζωή ενός τόπου και την συνεχή ανέλιξη του λαού ως συνόλου. Με την τελειοποίηση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, η Κύπρος δέχεται κατά τα τελευταία χρόνια βροχή ποικίλων επιδράσεων σε πολλούς τομείς, από πολλές κατευθύνσεις. Η τηλεόραση, ο κινηματογράφος, το θέατρο, αλλά και το διαδίκτυο, αποτελούν μερικά μέσα παροχής τέτοιων επιδράσεων. Στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και στη διασταύρωση δυο πολιτισμών, αντιμετωπίζοντας μάλιστα και ανυπέρβλητα πολιτικά προβλήματα, η Κύπρος προσπαθεί να βρει οριστικά το δρόμο της.

 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image