Καλοπανιά

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ο οικισμός αυτός δεν μνημονεύεται σε καμιά γραπτή πηγή, αλλά ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες. Σε χάρτες όπως εκείνος του Abraham Ortelius (του 1573), ο οικισμός σημειώνεται ως Calopania, δυτικά άλλου οικισμού που επίσης δεν υπάρχει πλέον και που σημειώνεται ως Καλόπη (Calope). Επίσης, στα νότια ακριβώς της Καλοπανιάς, σημειώνεται και άλλος οικισμός που επίσης δεν υφίσταται, ο οικισμός Διποταμιά (Dipotamia), ο οποίος παρουσιάζεται να ευρισκόταν στα νοτιοανατολικά της Κακοπετριάς. Έτσι, προκύπτει ότι ο οικισμός Καλοπανιά θα πρέπει να ευρισκόταν περίπου στην τοποθεσία Καπουρά, στο δάσος Αδελφοί, στον ορεινό όγκο του Τροόδους.

 

Ο οικισμός Καλοπανιά (εάν αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα) δεν φαίνεται να υπήρξε ποτέ σημαντικός, και πιθανότατα εγκαταλείφθηκε και διαλύθηκε στα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής.