Καλόπη

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες (λ.χ. χάρτης του Abraham Ortelius, 1573) ως Calope.

 

Όπως φαίνεται σε τέτοιους χάρτες, ο οικισμός αυτός ευρισκόταν νοτιότερα του χωριού Καμπιά (Cabia), κάπου μεταξύ του χωριού Καπέδες και του μικρού, σήμερα, οικισμού Φιλάνι, στην ημιορεινή περιοχή της βόρειας πλαγιάς του ορεινού όγκου όπου και το μοναστήρι της Παναγίας του Μαχαιρά.

 

Το χωριό Καλόπη δεν απαντάται στις γραπτές πηγές. Η ονομασία του, όπως παραδίδεται από τους χάρτες, φαίνεται να είναι αλλοιωμένη. Ίσως η αρχική του ονομασία να ήταν Καλογή (=καλή γη).

 

Το χωριό αυτό φαίνεται ότι είχε διαλυθεί κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής, οπότε, λόγω των σκληρών από κάθε άποψη συνθηκών, πολλοί οικισμοί σ' ολόκληρη την Κύπρο, και κυρίως οι μικρότεροι, διαλύθηκαν.