Κατάρτια

Image

Αναφέρεται ως παλαιός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Βρισκόταν στη βόρεια ακτή της χερσονήσου της Καρπασίας, κοντά στο μεγάλο χωριό Γιαλούσα και δίπλα από άλλο οικισμό που επίσης δεν υπάρχει πλέον, τον οικισμό Μασιαιρώνας (Machirona σε

παλαιούς χάρτες).

 

Τα Κατάρτια δεν σημειώνονται σε παλαιούς χάρτες, και δεν υπήρξαν ποτέ σημαντικός οικισμός. Πιθανότατα όμως υπήρξε κάποτε αγκυροβόλιο, και λόγω σταθμεύσεως εκεί ιστιοφόρων καραβιών, θα πρέπει να προήλθε και η ονομασία Κατάρτια του οικισμού, διότι, λόγω και της μορφολογίας της περιοχής, από απόσταση φαίνονταν να εξέχουν μόνο τα κατάρτια των καραβιών που στάθμευαν εκεί.

 

Ο οικισμός αυτός διαλύθηκε, όπως φαίνεται, στα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής, με την μετακίνηση των κατοίκων του στη γειτονική Γιαλούσα.