Διακοινοτικές Συνομιλίες

Η επιστολή Γεώργιου Παπαδόπουλου στον Μακάριο

Image

Στις 18 Ιουνίου 1971 ο επικεφαλής της Χουντικής Κυβερνήσεως των Αθηνών Γεώργιος Παπαδόπουλος απέστειλε επίστολή στον Πρόεδρο Μακάριο. Στις 11 του ιδίου μηνός η στρατιωτική κυβέρνηση των Αθηνών είχε υποβάλει προτάσεις στο πλαίσιο των Διακοινοτικών Συνομιλιών, οι οποίες απορρίφθηκαν από τη Λευκωσία. Η Αθήνα υποστήριζε ότι οι προτάσεις αυτές βρίσκονταν πολύ κοντά στις προτάσεις αναθεωρήσης του Συντάγματος που είχει υποβάλει το 1963 ο Μακάριος. 

 

» Βλέπε λήμμα: Διακοινοτικές ταραχές

 

Ο Παπαδόπουλος  διαμαρτυρήθηκε επίσης ότι η  Λευκωσία θεωρούσε τις προτάσεις περίπου ως προδοτικές. 

 

Η επιστολή του Γεωργίου Παπαδόπουλου