«Κοινον τῶν περί τόν Διόνυσον τεχνιτῶν»

Image

Σύλλογος ή συντεχνία των ασχολουμένων με την θεατρική τέχνη, που υφίστατο στην αρχαία Κύπρο, συγκεκριμένα δε κατά τα Ελληνιστικά χρόνια.

 

Η επαγγελματική αυτή οργάνωση, της οποίας η ύπαρξη μαρτυρείται από επιγραφές που έχουν βρεθεί, περιελάμβανε στις τάξεις της όλες τις ειδικότητες που σχετίζονταν προς το θέατρο, δηλαδή ηθοποιούς, συγγραφείς, μουσικούς, ενδυματολόγους κλπ. Όλοι αυτοί ονομάζονταν «περί τόν Διόνυσον τεχνῖται» εξαιτίας του γεγονότος ότι η τέχνη την οποία εκπροσωπούσαν, δηλαδή το θέατρο, είχε γεννηθεί από τις τελετές της λατρείας του Διονύσου.

 

Βλέπε λήμμα: Διόνυσος

 

Το «Κοινόν τῶν περί τόν Διόνυσον τεχνιτῶν» είχε αναπτυχθεί σημαντικά κατά τα Ελληνιστικά χρόνια κι είχε αποκτήσει τεράστια δύναμη και προνόμια, πράγμα που φανερώνει τη μεγάλη σημασία που είχε αποδοθεί στο θέατρο και στις τέχνες γενικότερα στην αρχαία Κύπρο των Ελληνιστικών χρόνων.

 

Σε διάφορες επιγραφές που βρέθηκαν στην Κύπρο, το «Κοινόν» αυτό αναφέρεται και ως «Κοινόν τῶν περί τόν Διόνυσον καί θεούς Εὐεργέτας τεχνιτῶν». Πρόσθεσε δηλαδή στην ονομασία του και ζεύγος Πτολεμαίων βασιλιάδων που λατρεύθηκαν ως «θεοί Ευεργέτες», για λόγους κολακείας.

 

Σε μια από τις επιγραφές, που βρέθηκε στην Πάφο, δυστυχώς αρκετά κατεστραμμένη, αναφέρονται οι «ἄρχοντες» του «Κοινού», δηλαδή τα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, που ήταν πέντε: Ένας κιθαρωδός (ο Κρίτων), ένας ποιητής σατιρικών δραμάτων (το όνομά του δεν σώθηκε), ένας ποιητής τραγωδιών (ο Διονύσιος), ένας τραγικός συναγωνιστής, δηλαδή ηθοποιός τραγωδιών (το όνομά του δεν σώθηκε), κι ένας γραμματέας.

 

Βλέπουμε δηλαδή ότι στην ηγεσία της οργάνωσης αυτής εκπροσωπούνταν διάφορες ειδικότητες του θεάτρου.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια